Poznaj Factornet - darmową aplikację dla Klientów PKO Faktoring
Więcej

Członek Zarządu PKO Faktoring od 2018 r. odpowiedzialny za Pion Komercyjny.
 
Posiada ponad 17-letnie doświadczenie w pracy na rynku finansowym.
 
W latach 2016-2018 pełnił funkcję Dyrektora Wykonawczego departamentu faktoringu w PKO Faktoring. Odpowiadał za segment komercyjny spółki, w tym sieć sprzedaży i obszar produktowy. Nadzorował zarządzanie procesami biznesowymi dedykowanymi małym i średnim przedsiębiorstwom oraz klientom korporacyjnym.
 
Od 2006 do 2016 r. zdobywał doświadczenie w Raiffeisen Bank Polska, gdzie zajmował stanowiska: Dyrektora Departamentu Zarządzania Doświadczeniem Klienta (od 2016 r.),  Dyrektora Wsparcia Sprzedaży i Jakości Obsługi Klienta (od 2014 r.), Dyrektora w Departamencie Klientów Indywidualnych i Małych Przedsiębiorstw (od 2012 r.).
 
Ma doświadczenie w zarządzaniu segmentami bankowości przedsiębiorstw i detalicznej oraz w procesie fuzji na rynku bankowym. Specjalizuje się w zarządzaniu sieciami dystrybucji oraz liniami biznesowymi.
 
Absolwent Politechniki Łódzkiej (Organizacja i Zarządzanie); ukończył studia MBA na Akademii Leona Koźmińskiego oraz Zarządzanie Ryzykiem w Instytucjach Finansowych w Szkole Głównej Handlowej.