Faktoring krajowy z przejęciem ryzyka

Faktoring krajowy z przejęciem ryzyka umożliwia Klientom sfinansowanie bieżącej sprzedaży, przejęcie ryzyka niewypłacalności Odbiorcy oraz efektywne zarządzanie należnościami.

Cechy

 • finansowanie wierzytelności z terminami płatności standardowo do 90 dni
 • opóźnienie w spłatach Odbiorców do 60 dni
 • podstawowe zabezpieczenie - cesja wierzytelności
 • przejęcie ryzyka niewypłacalności Odbiorców
 • informacja o stanie konta on-line poprzez aplikację internetową (m.in.: informacja o stanie konta finansowania, stanie rozliczeń wierzytelności, otrzymanych spłatach)
 • wypłata środków finansowych w PLN

Korzyści

 • poprawa płynności finansowej przedsiębiorstwa
 • stabilizacja przepływów finansowych
 • elastyczne finansowanie dostosowane do poziomu sprzedaży
 • zdyscyplinowanie płatnicze Odbiorców
 • obniżenie kosztów związanych z zarządzaniem należnościami
 • możliwość uzyskania dodatkowych upustów u Dostawców
 • poprawa struktury bilansu przedsiębiorstwa

Profil Klienta

Oferta skierowana jest do przedsiębiorstw, które:

 • posiadają portfel wierzytelności od stałych Odbiorców o wartości 500 tys. PLN
 • wykazują niemalejący obrót
 • posiadają dodatnie kapitały własne
 • oferują rozpoznawalny na rynku produkt lub usługę
 • prowadzą sprzedaż z odroczonym terminem płatności
 • przekażą do faktoringu co najmniej 10 Odbiorców
 • oczekują wszechstronnego rozwiązania wspierającego zarządzanie należnościami
 • prowizja faktoringowa
 • prowizja za przejęcie ryzyka
 • odsetki od udzielonego finansowania

Podstawowe koszty:

 • prowizja faktoringowa
 • prowizja za przejęcie ryzyka
 • odsetki od udzielonego finansowania

Zapraszamy do kontaktu pod adresem mailowym faktoring@pkofaktoring.pl w sprawie oferty faktoringowej.

Jak nawiązać współpracę?