Faktoring eksportowy z przejęciem ryzyka

Faktoring eksportowy z przejęciem ryzyka -  umożliwia Klientom sfinansowanie sprzedaży , przejęcie ryzyka niewypłacalności Odbiorcy zagranicznego oraz zarządzanie należnościami.

Cechy

 • finansowanie wierzytelności z terminami płatności standardowo do 90 dni
 • opóźnienie w spłatach  Odbiorców do 60 dni
 • podstawowe zabezpieczenie - cesja wierzytelności
 • przejęcie ryzyka niewypłacalności Odbiorcy zagranicznego
 • informacja o stanie konta on-line poprzez aplikację internetową (m.in.: informacja o stanie konta finansowania, stanie rozliczeń wierzytelności, otrzymanych spłatach)
 • wypłata środków finansowych  w walucie

Korzyści

 • poprawa płynności finansowej przedsiębiorstwa
 • stabilizacja przepływów finansowych
 • elastyczne finansowanie dostosowane do poziomu sprzedaży
 • obniżenie kosztów związanych z zarządzaniem należnościami
 • możliwość uzyskania dodatkowych upustów u Dostawców
 • poprawa bezpieczeństwa prowadzonej działalności

Profil Klienta

Oferta skierowana jest do przedsiębiorstw - eksporterów, które:

 • posiadają portfel wierzytelności od stałych Odbiorców zagranicznych o wartości min.500 tys. PLN
 • wykazują niemalejący obrót
 • posiadają dodatnie kapitały własne
 • prowadzą sprzedaż z odroczonym terminem płatności
 • przekażą do faktoringu co najmniej 10 Odbiorców zagranicznych
 • oczekują wszechstronnego rozwiązania wspierającego zarządzanie należnościami
 • oczekują poprawy bezpieczeństwa sprzedaży eksportowej
 • prowizja faktoringowa
 • prowizja za przejęcie ryzyka
 • odsetki od udzielonego finansowania

Podstawowe koszty:

 • prowizja faktoringowa
 • prowizja za przejęcie ryzyka
 • odsetki od udzielonego finansowania

Prosimy o kontakt pod numer telefonu (22) 577 03 00 (godz. 8.00 - 16.00)

lub adres faktoring@pkofaktoring.pl celem uzyskania oferty faktoringowej.

Jak nawiązać współpracę?