Poznaj Factornet - darmową aplikację dla Klientów PKO Faktoring
Więcej

PKO Faktoring oferuje swoim Klientom możliwość zabezpieczenia do 80% wartości limitu faktoringowego przyznanego w ramach faktoringu niepełnego lub odwrotnego. Z gwarancji BGK mogą skorzystać Klienci z sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz korporacji, a więc bez względu na wielkość prowadzonej działalności. Maksymalna kwota gwarancji jaką PKO Faktoring może udzielić na podstawie wyżej wymienionej linii gwarancyjnej wynosi 200 MLN złotych.

Gwarancją BGK może być objęty wyłącznie limit faktoringowy:
Szczegółowe informacje dotyczące gwarancji:
Opłaty prowizyjne na rzecz BGK: