Poznaj Factornet - darmową aplikację dla Klientów PKO Faktoring
Więcej
2017-11-28

 

Po trzecim kwartale br. firmy faktoringowe obsługiwały ponad 8,5 tys. podmiotów gospodarczych. Liczba ta w porównaniu z analogicznym okresem 2016 roku wzrosła o 13,2%. Tendencja jest zgodna z trendem na rynku faktoringu, który odnotował 17,3% wzrost obrotów r/r. 

Obsługiwani przez faktorów przedsiębiorcy wystawili 6,4 mln faktur, co jest wzrostem o 21% w porównaniu z trzema kwartałami ubiegłego roku. Ponad dwukrotnie szybciej, bo o 48% r/r, urosła liczba dłużników firm korzystających z faktoringu. Obecnie jest ich 214 tys. Szybsze tempo wzrostu liczby faktur niż obsługiwanych klientów może wynikać z rosnących obrotów przedsiębiorców w korzystnej sytuacji popytowej.

Średnia wartość wystawianej faktury wyniosła prawie 21 tys. złotych. W porównaniu z analogicznym okresem 2016 roku stanowi to 2,3% wzrost. Jednocześnie jest to duża zmiana w porównaniu z sytuacją z połowy bieżącego roku, kiedy mieliśmy do czynienia ze spadkiem r/r o 7,8%.  Wartość średniej faktury przyrasta w tempie zdecydowanie wolniejszym niż inne wskaźniki.

– Tempo wzrostu liczby klientów obsługiwanych przez firmy faktoringowe jest wciąż niższe niż w przypadku obrotów. Różnica ta jednak wyraźnie się zmniejsza. Dodajmy do tego wyższą niż rynkowa dynamikę wzrostu liczby dłużników i wystawianych faktur przy zdecydowanie niższym tempie, w jakim zwiększa się ich średnia wielkość. Oznacza to, że rynek faktoringu zmierza ku równowadze. O jego strukturze i wielkości w większym stopniu zaczynają decydować mniejsze transakcje realizowane przez większą liczbę obsługiwanych podmiotów. Ta tendencja jest pozytywną dla rynku, ale również dla przedsiębiorców. Oznacza to, że z zalet faktoringu korzystają również mniejsze podmioty, a to one najbardziej narażone są na utratę płynności, mówi Sergiusz Kulka, Dyrektor Wykonawczy PKO Faktoring

Zgodnie z danymi PKO BP i Polskiego Związku Faktorów, jedną z przyczyn wyrównywania się proporcji między tempem wzrostu liczby obsługiwanych klientów i wielkością obrotów na rynku jest rosnąca świadomość przedsiębiorców. Ponadto firmy faktoringowe coraz lepiej dostosowują swoją ofertę do potrzeb mniejszych podmiotów. Upowszechnia się stosowanie nowych kanałów obsługi z wykorzystaniem platform internetowych i urządzeń mobilnych. W ten sposób przedsiębiorcy mogą znacznie uprościć zarządzanie należnościami i zmniejszyć jego koszty.