Spółka PKO Faktoring S.A. powstała w grudniu 2008 r. Jedynym akcjonariuszem Spółki jest PKO Leasing S.A., w 100% zależna od PKO Banku Polskiego S.A., największego banku na polskim rynku. Przynależność do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego gwarantuje Spółce dostęp do kapitału, bezpieczeństwo finansowe i stabilność działania.

Spółka buduje pozycję rynkową oferując usługi faktoringowe na najwyższym poziomie w oparciu o wysoko wykwalifikowany zespół pracowników z wieloletnim doświadczeniem w zakresie faktoringu i bankowości. PKO Faktoring posiada nowoczesny system operacyjny umożliwiający efektywne zarządzanie należnościami oraz zapewniający Klientom kompleksową informację on-line o rachunku faktoringowym.

 

Drukuj