O PKO Faktoring

Przynależność do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego gwarantuje Spółce dostęp do kapitału, bezpieczeństwo finansowe i stabilność działania.

Misja Grupy PKO Banku Polskiego

Od 100 lat codziennie dostarczamy naszym klientom rozwiązania finansowe, dlatego rozumiemy potrzeby Polaków i polskich firm. Konsekwentnie zmieniamy się, inwestujemy w rozwój i odpowiedzialnie wdrażamy nowoczesne technologie.

Zarząd PKO Faktoring

Prezentacja Zarządu PKO Faktoring

Przynależność do organizacji

PKO Faktoring należy do Polskiego Związku Faktorów - organizacji zrzeszającej największe firmy faktoringowe w Polsce.

Rada Nadzorcza

Prezentacja Rady Nadzorczej PKO Faktoring