Poznaj Factornet - darmową aplikację dla Klientów PKO Faktoring
Więcej
Jakie usługi obejmuje faktoring?
Co to jest Limit Faktoringowy?
Czy Faktor finansuje 100% wartości brutto faktury?
Na jaki okres jest podpisana umowa faktoringowa?
Czy faktoringiem muszą być objęci wszyscy moi Odbiorcy?
Czy muszę zgłaszać do PKO Faktoring S.A. wszystkie faktury wystawione dla odbiorcy faktoringowego?
Co to jest cesja wierzytelności?
Co to jest zawiadomienie o przelewie wierzytelności?
Na czym polega faktoring z przejęciem ryzyka?
W jaki sposób mamy dokonywać wpłat za naliczone opłaty faktoringowe?
Kiedy i w jaki sposób mogę podwyższyć limit dla Odbiorcy?
Ile dni muszę czekać na przelew środków za zgłoszoną fakturę?
Co robicie, gdy jeden z moich Odbiorców nie płaci?
Jakie dokumenty może wymagać Faktor jako potwierdzenie sprzedaży lub wykonanie usługi?
Drukuj