Program Faktoringowy Wiarygodny Dostawca

Program Faktoringowy  Wiarygodny Dostawca – jest narzędziem pozwalającym przyspieszyć Dłużnikowi płatności za sprzedane towary lub usługi do Dostawcy, przy możliwym, choć nie obowiązkowym, wydłużeniu przez Dostawcę okresu kredytu kupieckiego dla Dłużnika. Umożliwia  Dostawcom,  sfinansowanie wzrostu sprzedaży dzięki uzyskaniu gotówki od Dłużników przed terminem płatności faktur oraz efektywne zarządzanie należnościami.

 

Cechy

 • finansowanie wierzytelności z terminami płatności standardowo do 90 dni
 • podstawowe zabezpieczenie - cesja wierzytelności
 • przejęcie przez Faktora ryzyka niewypłacalności Dłużnika z siedzibą w Polsce
 • informacja o stanie konta on-line poprzez aplikację internetową (m.in.: informacja o stanie konta finansowania, stanie rozliczeń wierzytelności, otrzymanych spłatach)
 • wypłata środków finansowych w PLN i w walucie (EUR, USD)

Korzyści – dla Dostawcy

 • poprawa płynności finansowej przedsiębiorstwa i struktury bilansu
 • obniżenie ryzyka transakcji z Dłużnikiem i kosztów związanych z zarządzaniem należnościami
 • elastyczne finansowanie dostosowane do poziomu sprzedaży i zapotrzebowania na kapitał
 • zwiększenie przepływów z działalności operacyjnej

 

Korzyści – dla  Dłużnika

 • elastyczne finansowanie dostosowane do poziomu realizowanych zamówień
 • obniżenie kosztów związanych z zarządzaniem zobowiązaniami
 • możliwość uzyskania wyższego „kredytu kupieckiego” u Dostawców dzięki płatnościom przed terminem płatności dokonywanym przez Faktora

Profil Klienta

Oferta skierowana jest do przedsiębiorstw (Dłużników), które:

 • wykazują obrót ponad 100 mln zł i funkcjonują dłuższy okres na rynku
 • oferują rozpoznawalny na rynku produkt lub usługę
 • posiadają stabilną sytuację finansową
 • oczekują wszechstronnego rozwiązania wspierającego zarządzanie zobowiązaniami

oraz do przedsiębiorstw (Dostawców), które:

 • zainteresowani poprawą płynności finansowej dzięki wcześniejszemu regulowaniu zobowiązań   przez Dłużnika
 • zainteresowani zabezpieczeniem się przed ryzykiem niewypłacalności swojego Dłużnika w związku z udzieleniem Dłużnikowi przez Dostawcę odroczonych terminów płatności;
 • chcący zlecić zarządzanie należnościami wyspecjalizowanej firmie (np. w celu zmniejszenia pracochłonności i obniżki kosztów, skoncentrowaniu się na sprzedaży);
 • chcą dostosować poziom finansowania do potrzeb ( finansowanie wybranych faktur).

Podstawowe koszty (po stronie Dostawcy)

 • prowizja za gotowość faktorską (od limitu_
 • prowizja od faktury
 • odsetki od udzielonego finansowania

 

Podstawowe koszty (po stronie Dłużnika)

 • stała opłata za uczestnictwo w programie

Zapraszamy do kontaktu pod adresem mailowym faktoring@pkofaktoring.pl w sprawie oferty faktoringowej.

Jak nawiązać współpracę?

WIARYGODNY_DOSTAWCA